Poniedziałek 15.04
7.00 † Jana Śliwowskiego (16 r), zm. z rodz. Śliwowskich, Kujawów i Sapierzyńskich
7.00 † Elżbietę Marsicką (7 r), Zdzisława, zm.  z rodz. Marsickich
7.00 W intencji Bogu wiadomej
18.00 † Czesława Gajewskiego (r. śm.), zm. rodzice z obu stron, zm. z rodz. Gajewskich, Jadwigę, Aleksandra Nowak, Stanisława Wituckiego oraz za duszę w czyśćcu cierpiące
18.00 † Jacentego Jaworskiego (15 greg)
Wtorek 16.04
7.00 † Jacentego Jaworskiego (16 greg)
7.00 W intencji Bogu wiadomej
7.00 † Teresę Pióro
7.00 † Tadeusza Wyszyńskiego (30 dz. śm.)
18.00 † Stanisław Pełkę, Arkadiusza Rukat, zm. z rodz. Rukatów
18.00 † Aleksandra Kuczyńskiego (24r), zm. z rodz. Kuczyńskich, Jakubisiaków i Mielcarzów
Środa 17.04
7.00 † Marcjannę, Mariannę, Franciszka, zm. z rodz. Cyganów, Trojanów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 † Edwarda i Krystynę Siedleckich, Wiktora, Aleksandrę, Teofila i Tadeusza Matusików
7.00 † Jacentego Jaworskiego (17 greg)
18.00
18.00 † Wacława Jankowskiego i zm. rodzice z obu stron
Wielki Czwartek 18.04
19.30 W intencji kapłanów – zam. KŻR
19.30 † Jacentego Jaworskiego (18 greg)
19.30 † Halinę i Mariana Biernatów
19.30 † Henryka Kuczyńskiego
19.30 † Jerzego Fedorczyka i Janinę Zdanowską
Wielki Piątek 19.04
19.30 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota 20.04
19.30 † Jacentego Jaworskiego (20 greg)
19.30 Dz. Bł. w 34 r. ślubu Elżbiety i Krzysztofa Gąsiorków
19.30 † Witolda Suplickiego (3r), zm. rodzice z obu stron, zm. z rodz. Suplickich
19.30 Dz. Bł. o  opiekę M.B. w 9 rocznicę chrztu dla Majki i całej rodziny
19.30 Dz. Bł. dla Tomasza w 39 r. urodzin oraz w 33 r. urodzin Natalii o szczęśliwe rozwiązanie
Niedziela 21.04
6.00 Za Parafian i Gości
10.30 † Sylwestra Rejf, Edmunda i Anielę Rejf oraz Stanisława Grotkowskiego
12.00 † Janinę Zdanowską, Jerzego Fedorczyka, zm. z rodz. Zdanowskich i Fedorczyków
19.00 † Jacentego Jaworskiego (21 greg)