MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY W ŁOCHOWIE

 

Serdecznie zapraszamy każdego kto szanuje, broni, troszczy się i docenia życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci, a także pragnie silnych, zdrowych i katolickich rodzin do udziału w Marszu dla Życia i Rodziny! 17 czerwca bieżącego roku już po raz szósty w Łochowie oraz w wielu innych miejscowościach naszej diecezji będziemy mogli dać świadectwo przywiązania do tych podstawowych wartości! Marsz podkreślać będzie zasadniczą rolę rodzin w budowaniu przyszłości Ojczyzny. Aby to zadanie mogło być przez rodziny realizowane, potrzeba zrozumienia i pomocy ze strony władz publicznych, instytucji kultury, edukacji, mediów i Kościoła

 

Marsze dla Życia i Rodziny nie tylko w naszej diecezji ale także w około 150 miastach w  Polsce organizowane są w celu publicznego świadectwa o podstawowej wartości ludzkiego życia od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci.

 

Marsze mają pozytywny, radosny i afirmatywny wymiar. Ze względu na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-polityczną, jak również dla uwypuklenia najważniejszych aspektów obrony życia i rodziny, każdego roku organizowane są pod innym hasłem. Zawsze jednak wyrażają oczekiwanie takich zmian społeczno-prawnych, które zapewnią pełną ochronę życia ludzkiego i praw rodziny w naszym kraju. Chciejmy więc całymi rodzinami włączyć się w marsz przez modlitwę, obecność, świadectwo i radość. Zachęcamy tym bardziej iż będzie 17 czerwca na łochowskim targowisku będzie polski zespół muzyczny New Life’m wykonujący muzykę łączącą pop, soul, blues, funk i jazz.img,gcsi,E60236B12790026D2404D26E6FC4C774E9B2DD14,mpid,9,maxwidth,1326,maxheight,658