Refleksje Bożonarodzeniowe stały się inspiracją stworzenia i wykonania koncertu kolęd, w którym wystąpił łochowski chór pod batutą Pani Gabrieli Krzanowskiej oraz Pani Aliny Grądzkiej. Drugiego dnia świąt łochowska świątynia wypełniła się wiernymi, którzy wspólnie chcieli nie tylko wysłuchać, ale także włączyć się we wspólne uwielbienie Nowonarodzonej Dzieciny. Wśród instrumentów użytych w czasie koncertu warto wymienić skrzypce, kontrabas, harmonijkę, bongosy, czy gitarę. Za prowadzenie koncertu odpowiedzialni byli Pani Dominik Martoń – Jaroszewska oraz Pan Jacek Niewiadomski, którzy wprowadzili, prowadzili i podsumowali koncert wraz z Panem Robertem Gołaszewskim – Burmistrzem Łochowa, który za wkład w życie kulturalne, społeczne i religijne Łochowa uhonorował Panią Gabrielę medalem im. Paderewskich. Przyznawane są od 1999 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łochowskiej. Otrzymują je osoby, firmy i instytucje zasłużone dla gminy Łochów. Dotychczas kapituła, której przewodniczy burmistrz Łochowa, przyznała 288 medali. W tym roku medale zostały przyznawane po raz dwudziesty w tym za wkład, zaangażowanie i całokształt uhonorowana została pani organistka Gabriela Krzanowska.

Ponad osiemdziesięcio-osobowy chór wykonał prawie godzinny koncert wprawiając przybyłych parafian i gości w zachwyt i dziękczynienie za talenty, którym ich Bóg obdarzył.Ksiądz Proboszcz Roman Szmurło dziękując za koncert, życzył Błogosławionych Świąt spędzonych w rodzinnym gronie.

41 2 3

ks. Piotr Jarosiewicz