Kościół czci tajemnicę wcielenia Syna Bożego osobnym świętem, dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Dzięki Wspólnocie Domowego Kościoła działającego przy par. Niepokalanego Serca N.M.P także w Łochowie wierni mogli uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu Dnia Świętości Życia obchodzonego 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Ponad 90 osób na wzór Maryi powiedziało Bogu „tak”, by przez dziewięć miesięcy modlitwą, postem i wyrzeczeniami na rzecz dzieci poczętych, a nienarodzonych złożyć przyrzeczenie modlitwy. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitewnym towarzyszeniem poczętemu dziecku i jego rodzicom od początku życia dziecka aż do dnia narodzin.

Inspiracją do tak rozumianej posługi były słowa Ojca św. Jana Pawła II z 1978r. „Oddajcie się w służbę życia, a nie śmierci. Czynienie zamachu na nienarodzone życie na jakimkolwiek etapie poczęcia jest podkopywaniem całości porządku moralnego stojącego na straży ludzkiego dobra. Obrona nienaruszalności nienarodzonego życia jest częścią obrony praw i ludzkiej godności. Miłujcie życie, życie własne i innych. Oddajcie się w służbę życia – to słowa przewodnie naszej modlitwy i działania”.

Dzięki zaangażowaniu Państwa Pauliny i Tomasza Białek z Diakonii Życia po homilii wierni złożyli przyrzeczenia przyjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego deklarując się do codziennej modlitwy. Za dar, poświęcenie i otwartość z serca dziękujemy.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/373514110160522/ 

fot. Jerzy Kosiorek

ks. Piotr Jarosiewicz

fot. Pan Jerzy Kosiorek