Poniedziałek 19.11
7.00 † Mieczysława Zasłonkę (22r), zm. rodzice Mariannę, Stanisława, Franciszka Chudon, Annę Chudon, Leonarda Augustyniaka, Zbigniewa Romańczuka i Waldemara Borkowskiego
7.00 † Mariannę Pliszkę, Kazimierę, Jana i Bogdana Kondruś
7.00 † Bogusława Pycza
7.00 Bł. o łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla p. Wacławy Kani
18.00 †  Zbigniewa Gabelskiego (19 greg)
18.00 † Helenę Boguszewską (30dz. śm.)
18.00 † Józefa Pogorzelskiego (r)
18.00 Dz. Bł. w 25 r. ślubu Piotra i Iwony oraz za ich dzieci
Wtorek 20.11
7.00 † Zbigniewa Gabelskiego (20 greg)
7.00 † Aleksandrę Powierża
7.00 † Władysława Kura (16r)
7.00 † Bogdana Oniszka (1r)
18.00 † Mariannę Marczak
18.00 Dz. Bł. w 70 r. urodzin Andrzeja
Środa 21.11
7.00 † Genowefę i Janusza Radzio
7.00 † Zbigniewa Gabelskiego (21 greg)
7.00 † Weronikę i Antoniego Kowalczyków, Stanisławę i Eugeniusza Katatów
18.00 † Stanisława i Wandę Tężyńskich – zam.  Sławek Tężyński
18.00 † Janusza Kiełka (z racji imienin)
18.00 † Kazimierza Oniszka
Czwartek 22.11
7.00 † Józefa Galanty (3r), Kamilę i Aleksandra Pióro
7.00 † Mariannę Marczak
7.00 † Aleksandrę Powierża
18.00 † Marka Kazulę
18.00 † Zbigniewa Gabelskiego (22 greg)
18.00 † Mieczysława Kruka (20r), zm. z rodz. Kruków i Marszałów
Piątek 23.11
7.00 † Wacława Króla (30 dz. śm.)
7.00 † Janinę Król – zam. Córka Zofia
7.00 † Gabriela Grabowskiego
18.00 † Dariusza, Anielę, Stanisława Szydlik
18.00 † Katarzynę Gołaszewską (6r)
18.00 † Zbigniewa Gabelskiego (23 greg)
Sobota 24.11
7.00 † Zbigniewa Gabelskiego (24 greg)
7.00 † Aleksandrę Powierża
7.00 O łaskę zdrowia dla Rafała i dla całej rodziny
7.00 † Tadeusza Wyszogrodzkiego (30 dz. śm.)
18.00 Dz. Bł. w 50 r. urodzin Anny i Jacka Nurkiewiczów
18.00 Dz. Bł. w rocznicę imienin, urodzin, rocznicę ślubu Grzegorza Wiśniewskiego
Niedziela 25.11
7.00 † Kazimierza, Stanisława, Antoniego i Czesławę oraz Alicję Fedorczyk
9.00 Dz. Bł. w kolejną rocznicę urodzin Mirosławy
9.00 † Jerzego Golec (5r), zm. z rodziny
10.30

10.30

W intencji Burmistrza Łochowa i Rady Miasta

† Eugenię i Stefana Wolskich

12.00 † Zbigniewa Gabelskiego (25 greg)
12.00 Za Parafian
19.00 Dz. Bł. w dniu urodzin Edyty oraz dla jej rodziny