Poniedziałek 21.01
7.00 † Jana Gałązkę (21 greg)
7.00 † Marię Śliwowską (6r), zm. z rodz. Śliwowskich, Kujawów, Sapierzyńskich
7.00 † Zdzisławę, Irenę i Polikarpa Zalewskich, Rozalię i Ignacego Roguskich
18.00 † Zdzisława Gąsiora
18.00 † Krystynę Jaźwińską (10r)
Wtorek 22.01
7.00 † Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 † Leszka Saks
7.00 † Jerzego, Alinę, Józefa, Krystynę i Kazimierza Jaszczurów
18.00 † Adama Borkowskiego
18.00 † Jana Gałązkę (22 greg)
Środa 23.01
7.00 † Jana Gałązkę (23 greg)
7.00 † Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 Dz. Bł. w rocznicę urodzin Iwony, Daniela i Marty
18.00 † Walerię i Bronisława Tryc, Stefana, Annę, Henryka Żukowskich, Annę i Konstantego Gródkowskich
18.00 † Mirosława Gałązkę (1r)
Czwartek 24.01
7.00 † Jana Gałązkę (24 greg)
7.00 † Leszka Saks
7.00 † Arkadiusza Kupczyka
18.00 † Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 Dz. Bł. w 18 r. urodzin
Piątek 25.01
7.00 † Jana Gałązkę (25 greg)
7.00 † Sławomira Nadaj
7.00 † Łukasza Zacheja
18.00 Dz. Bł. w 65 r. urodzin i oraz z racji imienin Wincentego
18.00 † Leszka Saks
Sobota 26.01
7.00 † Jana Gałązkę (26 greg)
7.00 Dz. Bł. w 34 r. urodzin Akwiliny i jej rodziny
7.00 † Marka Marsickiego
7.00 Dz. Bł. z racji urodzin Sławomira
18.00 † Romana Roguszewskiego (28r), Barbarę Roguszewską, zm. rodzice, teściowie z obu stron
18.00 † Mariana Biernat (2r) oraz Halinę
Niedziela 27.01
7.00 † Jana Gałązkę (27 greg)
7.00 † Bogusławę Kosowską (21r), zm. z rodz. Kosowskich
9.00 † Zofię i Zenona (z racji dnia babci i dziadka)
9.00 † Teresę Fedorczyk (r)
10.30 † Sergiusza Pękul (r), Irenę Sędziak, Stanisława i Janinę Pękul
12.00 Za Parafian
19.00 † Jerzego Biernata