Poniedziałek 25.02
7.00 W intencji Bogu wiadomej
7.00 † Marię Rudo
7.00 † Marię Ziembowską (25 greg)
7.00 † Ks. Henryka Boguszewskiego
18.00 † Henryka Powierżę (1r)
18.00 † Marię Zamerską w (3r), Wacława Zamerskiego, zm. rodzice z obu stron
Wtorek 26.02
7.00 † Marię Ziembowską (26 greg)
7.00 † Zofię i Stefana Kalisz, zm. z rodz. Mazurkiewiczów i Kaliszów
7.00 † Krzysztofa Ekiert (19r), Ryszarda Ekiert, Czesława i Helenę Ekiert
18.00 † Jacka (r), Anastazję, Aleksandra…, Zbigniew… i Piotra Kwiatkowskich
18.00 † Mariannę, Jana i Kazimierza Rudnik, Władysławę i Aleksandra Banasiuk
Środa 27.02
7.00 † Anielę Skarżyńską (5r)
7.00 O ulgę w cierpieniu i Boże Błogosławieństwo dla Danieli
7.00 † Karolinę Eger
7.00 Dz. Bł. w 80 r. urodzin Marii Kaczmarek
18.00 † Marię Ziembowską (27 greg)
18.00 † Jerzego Biernat
Czwartek 28.02
7.00 † Marię Ziembowską (28 greg)
7.00 † Zbigniewa Wierzbickiego (r)
7.00 Dz. z okazji imienin ks. Proboszcza Romana oraz ks. Romana Kowerdzieja – zam. Margaretka
7.00 † Honoratę Woźna (30 dz. śm.)
18.00 Dz. z racji imienin ks. Proboszcza Romana Szmurło – zam. KŻR
18.00 † Stanisławę i Władysława, Mariana, Helenę, Kazimierza i Józefa Bednarczyków, Kazimierę i Stanisława Boryszewskich
18.00 Dz. z racji imienin ks. Romana Kowerdzieja
Piątek 01.03
7.00 † Mariannę Wikieł (01 greg)
7.00 †  Marię Ziembowską (29 greg)
7.00 † Janusza Kiełek (21r)
7.00 † Zofię Grzeszczuk (3r), zm. z rodz. Grzeszczuków – zam. Marian Grzeszczuk
18.00 † Henryka Folbaum (3r) – zam. Aneta Żukowska
Sobota 02.03
7.00 † Marię Ziembowską (30 greg)
7.00 † Mariannę Wikieł (02 greg)
7.00 Dz. Bł. w dniu imienin i 70 r. urodzin Heleny Ziurkowskiej
17.00 Ślub (kościół)
18.00 Dz. Bł. w 17 r. powstania KŻR z ulicy Małej i za zmarłe członkinie: Elżbietę Kopanię i Helenę Ołówek
18.00 Dz. Bł. do Serca Pana Jezusa i opiekę M.B. w 12 r. powstania KŻR i 8 r. grupy modlitewnej Ojca Pio z ul. Rynkowej
Niedziela 03.03
7.00 † Mariannę Wikieł (03 greg)
7.00 † Halinę i Kazimierza, Ireneusza Litwiniuka, Marię i Czesława Rogala, za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00 † Kazimierza Gawrycha (z racji imienin)
9.00 † Józefa Denis (7r) oraz Halinę Denis, Krystynę Rudnik, Arkadiusza, Krzysztofa, Tadeusza Bieguńskich
10.30 † Bogumiła (m.) Styś (8r), Krystynę Styś, Jerzego Sebastiana i Wandę Strózik, zm. z rodz. Stysiów
12.00 Dz. Bł. w intencji proboszcza z racji imienin
19.00 † Jerzego Kuć