Poniedziałek 28.01
7.00 O postawienie dobrej diagnozy dla Danieli
7.00 † Jana Gałązkę (28 greg)
7.00 † Karolinę Eger
18.00 † Grzegorza Konarzewskiego
18.00 Dz. Bł. w 83 r. urodzin Franciszka w dniu imienin
Wtorek 29.01
7.00 † Jana Gałązkę (29 greg)
7.00 † Łukasza Zacheja
7.00 † Marka Marsickiego
18.00 † Marka, Janusza, Stefana, Eugeniusza, Bronisławę Filipowicz, Władysławę i Aleksandra Damentko
18.00 † Krystynę Miszczuk (20r)
Środa 30.01
7.00 † Marka Marsickiego
7.00 † Jana Gałązkę (30 greg)
7.00 † Zbigniewa Gajdę
18.00 † Arkadiusza Rukat
18.00 Dz. Bł. w 75 r. urodzin Genowefy Kowalczyk
Czwartek 31.01
7.00 † Stanisławę i Kazimierza Grotkowskich
7.00 † Stanisławę i Kazimierza Grotkowskich i Ziółkowskich
7.00 † Krzysztofa Ziółkowskiego
18.00 † Grzegorza Fedorczyka (2r)
18.00 † Marka Bieńkowskiego (4r)
Piątek 01.02
7.00 † Marię Ziembowską (01 greg)
7.00 † Helenę, Janinę, Andrzeja, zm. z rodz. Strąków
7.00 † Marka Marsickiego
7.00 Dz. Bł. z racji urodzin i imienin Marii
18.00 †Zenona Ryszawę (2r)
Sobota 02.02
7.00 † Wiktorię i Antoniego Dybka
7.00 † Marię Ziembowską (02 greg)
10.00 † Apolonię i Edmunda Pietrzak, Halinę i Stanisława Ziółkowskich, Zofię i Stanisława Łuniewskich oraz Barbarę Pietrzak
18.00 Dz. Bł. w 42 r. ślubu Wiesławy i Henryka Krysik
18.00 † Łukasza Zacheja
Niedziela 03.02
7.00 †  Marię Ziembowską (03 greg)
9.00 † Jerzego Kuć
9.00 † Łukasza Zacheja
10.30 Dz. Bł. w 3 r. urodzin Nadii
10.30 Dz. Bł. w 25 r. urodzin Macieja
12.00 Dz. Bł. w 70 r. urodzin Wiesławy Mazurek
12.00 Dz. Bł. w 18 r. urodzin Agnieszki Witkowskiej
19.00 † Marka Kazulę