Poniedziałek 29.10
7.00 † Wacławę i Wacława Piątkowskich (29 greg)
7.00 † Marię Marczak
7.00 † Barbarę Moro
18.00 † Karolinę Eger
18.00 † Anielę Nowacką (r), Feliksa i Mieczysława Nowackich, Apolonię z Zenona Szczęsnych, Marcjannę i Czesława Ryszawa
Wtorek 30.10
7.00 † Jana i Krystynę Puchta
7.00 † Andrzeja Marczaka
7.00 † Jadwigę Domagala
7.00 † Mariana Dzięcioła – zam. Pracownicy Urzędu Miasta
18.00 Dz. Bł. w 18 r. urodzin Mileny
18.00 † Wacławę i Wacława Piątkowskich (30 greg)
Środa 31.10
7.00 † Marię Marczak
7.00 † Barbarę Moro
7.00 † Celinę, Lucynę, Teresę, Józefa, Adolfa Barbachowskich
7.00 † Eugenię Sobańską (30 dz. śm.)
18.00 † Tadeusza Kowalskiego (z okazji imienin), zm. rodzice Helenę i Józefa Kowalskich
18.00 † Za dusze w czyśćcu cierpiące i za zm. z rodz. Żaków
Czwartek 01.11
7.00 † Kazimierza Gawrycha (6r)
7.00 † Zbigniewa Gabelskiego (01 greg)
9.00 † Pawła Stysia (4r)
10.30 † Henryka Kuczyńskiego, zm. rodzice z obu stron
18.00 † Annę i Bolesława Kmieć, Bożenę, Annę, Wojciecha Kmieć
Piątek 02.11
7.00 †  Zbigniewa Gabelskiego (02 greg)
7.00 † Józefę Komuda (19r), Henrykę, Czesława, Cecylię, Tadeusza, Lucynę, Ignacego Komudów
7.00 † Andrzeja Marczaka
7.00 † Krzysztofa Kowalczyka
10.00 Dz. Bł. do P. Jezusa i MB Nieustającej Pomocy za otrzymane łaski z prośbą o wiarę dla nas i kierowanie się zasadami nauki Bożej dla KŻR z ul. Kościuszki
18.00 † Stanisława Sobieszczak, zm. z rodz. Sobieszczaków, Zdunków, Jaskółowskich i Siuchtów
Sobota 03.11
7.00 † Zbigniewa Gabelskiego (03 greg)
7.00 † Marię Marczak
7.00 † Barbarę Moro
18.00 † Cecylię, Michała Maliszewskich, zm. rodzice z obu stron, Jadwigę, Jana, Zbigniewa Kowalczyk, Józefa, Michała, Zygmunta Strąk
18.00 † Wojciecha Winogrodzkiego
18.00 † Bolesława Grzeszczuka (17r) i  Zofię, zm. z rodz. Grzeszczuków
Niedziela 04.11
7.00 † Jerzego Kucia
7.00 † Halinę i Stefana Grodkowskich, Ryszarda Klimaszewskiego
9.00 † Zbigniewa Gabelskiego (04 greg)
10.30 † Janinę, Zygmunta, za zm. z rodz. Ziółkowskich
12.00 † Honaratę Suplicką (r), Feliksę i Wacława Piwko
19.00 † Kazimierza Szymanika (5r), zm. rodzice z obu stron