PONIEDZIAŁEK, 04.07
7.00 +Helenę i Władysława Gajewskich w rocznicę śmierci
7.00 +Rafała Chawałkiewicza (4r. śm.)
18.00  O łaskę wiary
18.00 +Zbigniewa Dmowskiego, Zdzisława Ołówek (16r. śm), Zygmunta, Czesława i Emilię
WTOREK, 05.07
7.00 +Waldemara Borkowskiego
7.00 +Elżbietę Miernicką
18.00 +Saturnina Moro (r. śm) i zm. z rodz. Moro
18.00 +Feliksa Nowackiego, Anielę Nowacką, brata Mieczysława, siostrę Apolonię zm. z rodz. Ryszawów, Nowackich, Mościckich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
ŚRODA, 06.07
7.00 +Dz. bł. Do M.B.N.P. o zdrowie, Boże błogosławieństwo potrzebne łaski na dalsze lata życia w 25r. małżeństwa Beaty i Grzegorza
7.00 + Stefana Krzyckiego (1r. śm), Zofię Janusza, Helenę Krzyckich
18.00 + Idziego Paśnik (r. śm), Zofię, Danutę i Jana Nadaj
18.00 Wspólnota Matki w Modlitwie
I CZWARTEK m – ca, 07.07
7.00 + Waldemara Borkowskiego
7.00 + Elżbietę Miernicką
18.00 +Dziękczynna w 9r. ślubu Pauliny i Tomasza Białków
18.00 +Wacława, Janinę, Jana, Martę, Mariannę z rodz. Pióro, oraz zm. Janusza Chrupka
PIĄTEK, 08.07
7.00 +Genowefę Radzio
7.00 +Cecylię Ziółkowską (1r. śm) oraz Stanisława Ziółkowskiego
18.00 +Dzięk. bł. Do M. B. N. P. w 2 rocznicę ślubu Anny i Karola Paśnik
SOBOTA, 09.07
7.00 +Mariana Szkopek, Janinę, Wacława, Feliksa, Barbarę oraz zm. z rodz.
7.00 +Halinę i Józefa Kosowskich, Kazimierę i Władysława Zupnik
17.00 Ślubna – Kościół
18.00 Ślubna – Pałac
18.00 + Ryszarda Łosiewicza w 24r. śm
19.00 Ślubna – Pałac
NIEDZIELA, 10.07
7.00 + Arkadiusza Damiętko i zm. z rodz. Damiętków i Bobrowiczów
9.00 +Mariannę i Irenę
9.00 + Stanisławę Puchta (7dz. po śmierci)
10.30 + Magdalenę Styś, Edwarda Rudo, Wandę i Mariana Łach
12.00 W int. parafian
19.00 +Stefana Banaszka (r. śm) brata Mieczysława oraz rodziców Stanisławę i Piotra