PONIEDZIAŁEK, 18.07
7.00 +Waldemara Borkowskiego
7.00 + Mariannę Mielcarz oraz Stanisława i Stanisławę
18.00 Dzięk – bł w 18r. ślubu Brygidy i Marka Górniaczyków
18.00 + Tomasza Sztajerwald
WTOREK, 19.07
7.00 +Stefana (18r. śm.) Stefanię Egier zm. z rodz. Kalinowskich, Owsianków oraz dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 +Witold Suplickiego
18.00 Dziękczynna w 7r. ślubu Urszuli i Sławomira Rudnickich
18.00 + Eugeniusza Śledziak
ŚRODA, 20.07
7.00 +Czesława Szczęsnego, Eugenię oraz Henryka
7.00 + Tadeusza Jarosa (30 dzień po śmierci)
18.00 + Dziękcz – bł w 4 rocznicę urodzin Bartosza
18.00 + Halinę Malińską (w dniu urodzin)
18.00
CZWARTEK, 21.07
7.00 + Waldemar Borkowski
7.00 + Henryk Pióro
18.00 + Krzysztofa i Barbarę Mioduszewskich
18.00 +Zdzisława Podgórskiego (r. śm) i rodziców z obydwu stron
PIĄTEK, 22.07
7.00 +Stanisława Kalkę (6r. śm) oraz Annę Kalka
7.00 +Zofię Jaros (7r. śm)
18.00 +Wacława Zamerskiego (7r. śm) oraz Marię Zamerską i rodziców z obojga stron
18.00 + Jacka Osieckiego oraz wszystkich zm. z rodz. Osieckich
SOBOTA, 23.07
7.00 +Irenę i Zdzisława Komorowskich i Adelę i Mariana Gałązka
16.00 Ślubna – Pałac
18.00 Ślubna – Kościół
NIEDZIELA, 24.07
7.00 + Czesławę i Eugeniusza Dybowskich oraz Juliannę i Mariana Starzyńskich
9.00 +Łucję Mroczek oraz zm. rodziców i rodzeństwo
9.00 + Annę i Józefa Pieńkos oraz zm. z rodz.
10.30 + Czesława i Edmunda Żaboklickich oraz Zofię i Czesława Laskowskich
12.00 +Czesława i Krystynę Pyzińskich oraz Aleksandra Giers
12.00 Dzięk – bł. w 25 r. ślubu Roberta i Katarzyny Gołaszewskich
19.00 + Annę Dolecką