Dnia 28 listopada sali konferencyjnej dworca PKP w Łochowie odbyło się pierwsze spotkanie pt. „Nie piję, bo kocham”. Jest to owoc I Narodowego Kongresu Trzeźwości. Spotkanie zostało zorganizowane przez Burmistrza Łochowa, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krucjatę Wyzwolenia Człowieka działająca w ramach Ruchu Światło-Życie. Kampania jest odpowiedzią Ruchu Światło-Życie, założonego przez zmarłego 30 lat temu Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, na uchwałę Sejmu z marca br. w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość Narodu.

 

W historii Polski troska o trzeźwość była związana z dążeniem do wolności, do odrodzenia Narodu, a także z obroną godności Polaków. Tę duchową walkę o wolność Polaków Ruch Światło-Życie prowadzi od samego początku swojego istnienia, a szczególnym wyrazem tej walki jest inicjatywa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka gromadząca setki tysięcy osób dobrowolnie podejmująca abstynencję w intencji wyzwolenia z nałogu uzależnionych

 

W ramach ogólnopolskiej kampanii Ruch Światło-Życie będzie realizował szeroko zakrojone działania mające na celu promocję trzeźwości i abstynencji. Na kampanię będę składać się imprezy masowe promujące trzeźwość zawierające bloki edukacyjne dla osób w każdym wieku, ale także akcje ewangelizacyjne oraz wydarzenia rozrywkowe w postaci koncertów i aktywności artystycznych. Dalekosiężnym celem jest wytworzenie „mody na nie picie” w sytuacji, gdy spożycie alkoholu w Polsce znów wzrasta.