Porządek kolędy w tym tygodniu:
– poniedziałek od 9.00 – Samotrzask oraz Jasiorówka od p. Dymek z ul. Żeromskiego, Jasiorówka przy torach, Dolna od Szkolnej.
Środa, 2.01.- (od 15.00) – Relin – 1 kapłan , ul. Baczkowska (37) – 2 kapłanów – po obu stronach.
Czwartek, 03.01- (od 15.00) – ulica Nowowiejska (3 kapłanów)
Piątek , 04.01 (od 15.00) – Olszowa (10) i Polna (12) (1 kapłan)
Sobota -05.01- (od 9.00) – Laskowska i przyległe (36), ul. Rzeczna (11),Ogrodowa (21), Wiklinowa (6), Klonowa (4) , Topolowa (9), bez ulicy Stawowej. (3 kapłanów)