ks. kan. dr Roman Szmurło
ks. kan. dr Roman SzmurłoProboszcz
24 stycznia 1967
+48 600 257 675

Ks. Roman Szmurło urodził się 24 stycznia 1967 w Ciechanowcu. Ochrzczony w Parafii Pobikry dnia 03.02.1967. W szkole podstawowej w Pobikrach uczył się w latach 1974-1982. W Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Drohiczynie w latach 1982-1986. W Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie studiował w latach 1986-1992. Studia seminaryjne zostały uwieńczone magisterium z teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Praca :Ks. Wincenty Kwiatkowski – twórca apolegetyki totalnej – pod kierunkiem ks. dr hab. Władysława Hładowskiego). Święcenia kapłańskie otrzymał w Siemiatyczach w Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP dnia 14.06.1992 z rąk śp. Ks. Bp Władysława Jędruszuka – Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej. Posługę duszpasterską sprawował w Parafii pw. Wniebowzięcia N M P w Siemiatyczach (1992-1993) oraz Parafii Konkatedralnej pw. Najczystszego Serca N M P w Sokołowie Podlaskim (1993-1993). Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza dr Antoniego Pacyfika Dydycza został skierowany w 1995 roku na studia specjalistyczne z historii literatury wczesnochrześcijańskiej na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (wcześniej Akademia Teologii Katolickiej ). 28.05. 1998 obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Wincentego Myszora z zakresu historii literatury orientalnej ( Polemika antygnostycka w pismach koptyjskich dialektu saidzkiego). 21.06. 2000 roku obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Wincentego Myszora – Życie monastyczne w pismach Szenude z Atribis – i otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych. Od 1.10.2000 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta przy Katedrze Historii Kościoła w Starożytności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tymże samym roku został wykładowcą patrologii, języka greckiego a od 2006 roku języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Przez rok (2000-2001) wykładał patrologię w WSD w Siedlcach. Jest tłumaczem wielu tekstów z literatury koptyjskiej (monastycznych, gnostyckich, manichejskich) i łacińskiej (Tertulian), autorem wielu publikacji z zakresu wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa koptyjskiego.