1. Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy przyczynili się do głębokiego przeżycia dzisiejszej Uroczystości oraz Orszaku Trzech Króli: Aktorom, Szkołom, Instytucjom, Strażakom , Policji, osobom prywatnym, które wykazały ogromną życzliwość i zaangażowanie. Dziękuję Księdzu Piotrowi za jego trud włożony w całość organizacji i koordynację wszelkich działań związanych z  Orszakiem Trzech Króli. 
  2. Dziękuję p. Krzysztofowi Perzyńskiemu za kontynuację procesu oświetlania zewnętrznego naszej Świątyni.  
  3. Dziś Msze św. są sprawowane w godzinach 7.00, 9.00 , 11.00 oraz 19.00. Przyjmujemy poświęconą dziś kredę, która piszemy na drzwiach litery K M B i rok bieżący. Różne są interpretacje tychże liter . Jedna mówi, że pochodzą od pierwszych liter imion Trzech Króli, inna zaś od łacińskiego tekstu : Christus mansionem benedicat czyli „niech Chrystus błogosławi to mieszkanie”.
  4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 Spotkanie Opłatkowe KŻR i wszystkich Wspólnot Maryjnych, Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym , Matki w Modlitwie, Rycerstwo Niepokalanej. Zapraszamy. 
  5. Serdeczne „Bóg zapłać” za życzliwe przyjęcie podczas wizyty duszpasterskiej . Dziękujemy za podwiezienie, odprowadzanie, poczęstunek. Dziękujemy za wszystkie ofiary, które są przeznaczone na budowę ołtarza głównego do naszej Świątyni. Dziękujemy za podstawienie pojazdów.  Porządek kolędy w tym tygodniu: 

Poniedziałek, 7 stycznia, od 15.00 ,

ul Niepodległości (10)

i Zakole (10) – 1 ksiądz

oraz ul. 10 lecia Łochowa (41)

i ul. Miła (12) – 2 księży 

Wtorek 8 stycznia , od 15.00

ul. Starowiejska (20) – 1 kapłan ,

ul. Wiśniowa, Gajowa, Porzeczkowa(27) – 1 kapłan,

ul. Stawowa (22) – 1 kapłan

Środa 9 stycznia, od 15.00:

ul. Konopnickiej (18) + Myśliwska (3) – 1 ksiądz

oraz ul. 1 Maja (z obu stron po obu stronach) 2 księży

Czwartek 10 stycznia , od 15.00;

ul. Leśna (28, 25, 25) z obu stron i po obu stronach ) – 3 księży 

Piątek 11 stycznia , od 15.00;

ul. Okrężna i Spacerowa (21) 1 ksiądz ,

ul. Sikorskiego (26, 22) – 2 księży 

Sobota 12 stycznia , od 9.00;

ul. Matejki (30 ) (1 ksiądz)

oraz Al. Łochowska (40)+ Rynkowa (6) 1 ksiądz