Skontaktuj się

Doświadczyłeś straty bliskiej osoby?

Skontaktuj się z jednym z naszych duszpasterzy.
Skontaktuj się

1. Pogrzeb należy zgłosić jak najwcześniej w celu ustalenia dnia i godziny ceremonii pogrzebowej.

2. W kancelarii należy przedstawić:
– kartę zgonu,
– świadectwo lub obrazek potwierdzający że zmarły był ostatnio u sakramentów świętych,
– jeśli zmarły jest z innej parafii – zgada Proboszcza na pochowanie poza parafią zamieszkania i opinia o zmarłym lub dowód z ostatniej spowiedzi wielkanocnej.

3. Gdy mamy działkę na cmentarzu, to sprawy związane z grobem: wykopanie, odkrycie, zasypanie, złożenie zwłok do grobu – rodzina uzgadnia osobiście
i bezpośrednio z grabarzem i za pracę fizyczną osobiście reguluje należność grabarzowi.

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Łochowie

1. Administratorem cmentarza jest parafia Niepokalanego Serca N.M.P. w Łochowie ul. Długa 40 tel. (0) 25 6751-290.
2. Administrator zabrania;
– wjeżdżania samochodami na cmentarz,
– wprowadzania psów,
– podpalania suchych wieńców i kwiatów,
– ustawiania i zmian w usytuowaniu nagrobków bez zgody Administratora,
– przebudowywania dawnych nagrobków,
– dokonywania samowolnych pochówków i wykonywania wszelkich prac ziemnych,
3. Administrator prosi;
– o zachowanie ciszy i spokoju,
– utrzymanie porządku wokół grobów ziemnych, grobowców i ich właściwą pielęgnację,
– składanie suchych wieńców, wiązanek w wyznaczonych pojemnikach – kontenerach,
4. Klucze od bramy cmentarza są u grabarza naszego cmentarza – tel. (0) 25 624-06-16 lub 500-121-350.
5. Opłaty za miejsca ziemne, a także za porządek cmentarny (sprzątanie) obowiązują od wszystkich grobów i grobowców co 20 lat. Ponawianie opłat następuje w kancelarii parafialnej przez wpis do księgi cmentarnej.
6. Wszystkich spoczywających na łochowskim cmentarzu polecamy dobroci i miłosierdziu Ojca Niebieskiego.

Niech śpią w pokoju.