Opis produktu

Szczęść Boże! Sobota, 17 września b.r. przywitała w Drohiczynie słońcem, ciepłem i wydarzeniem szczególnym dla różnych wspólnot, ruchów katolickich i grup modlitewnych w nowym roku formowania serc i ducha. Mowa jest o Dniu Pastoralnym , czyli spotkaniu wspólnoty wspólnot i zaprezentowaniem planu pracy na rok 2016/2017. Osobiście mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć bogactwo kościoła (w osobach reprezentujących poszczególne wspólnoty) z naszej diecezji. Każdego kto jest odpowiedzialny za
poszczególne pnącza winnego krzewu, mogliśmy zobaczyć na żywo i posłuchać czym żyje i jak ma się rozwijać.

Po takim dniu, przychodzi refleksja co z tego dnia wynieśliśmy, czyli co nas zainteresowało, zainspirowało do pracy nad sobą? Dla nas był to referat ks. Adama Schulz SJ (Jezuita), Przewodniczącego Rady Ruchów i Stowarzyszeń w Polsce, zatytułowany „Nowe inspiracje pastoralne do pracy ze świeckimi”. W punktach, powiemy o słowach, które jeszcze mocniej rozpaliły nasze serca:
1. Pomagajmy Panu Bogu wydobyć dobro z ludzi. Dobro w ludziach jest, ponieważ każdego z nas stworzył Bóg, otrzymaliśmy wolną wolę i tę wolną wolę Bóg szanuje. Stąd, działając niejednokrotnie na tzw. „własną rękę” gubimy się i nie wypływamy na głębie. A jak mamy łowić owocnie? Po prostu, poprzez: swoją obecność , modlitwę, znoszeniem cierpienia, krzyża, pracę społeczną, dbanie o wartości chrześcijańskie.
2. Ewangelizować, pomagając otwierać się na dobro i nadzieję. A Królestwo Boże zagości wśród nas, tam gdzie będziemy. Mamy miłować się. Nie narzucać z naszą wiarą, ale postawą, czynami, budowaniem wokół, mamy ewangelizować.
3. Rozwijać wspólnoty rodzinne. Co jest potrzebne do rozkwitu rodziny? Oto wskazówki: wspólna Eucharystia, wspólna modlitwa rodzinna (poprzedzona modlitwą osobistą, małżeńską), dialog małżeński, wspólne świętowanie uroczystości rodzinnych, religijnych oraz patriotycznych, pielęgnowanie tradycji rodzinnej. Jednym słowem : postawić na rodzinę i dbać o nią.
4. Pomagać innym wprowadzać powyższe punkty w życie, korzystając ze wszystkich dostępnych środków.

Mamy wskazówki, teraz potrzeba rąk do pracy. Idziemy z Tobą, Panie, Jezu Chryste. Zapraszamy i Was.
Z Bogiem, Agnieszka i Tomek Gródkowscyunnamed (1) unnamed (2) unnamed (3) unnamed