Opis produktu

Ekumeniczna wspólnota braci z Taize, założona przez br Rogera od wielu lat organizująca dla wielu młodych ludzi na przełomie starego i nowego roku Europejskie Spotkania Młodych w tym roku zawita do Hiszpanii.

Wolontariusze przebywający na codzien od 3 do 12 miesięcy we Francji posyłani są przez braci do różnych krajówEuropy, aby spotkać się ze swoimi rówieśnikami oraz podzielić się z nimi doświadczeniem przeżywanego w Taize wolontariatu jak i również zachęcić młodych do uczestnictwa w Pielgrzymce
Zaufania przez Ziemie do Madrytu.

Także w naszej diecezji dzięki życzliwości i zaangażowaniu ks. dra Leszka Jakoniuka, Rektora Centrum Formacji-Pastoralno Katechetycznej w Białymstoku, od 25 lat znającego Wspólnotę z Taize wolontariusze z Hnokongu i USA mieli możliwość odwiedzić i spotkać się z różnymi grupami.

Anselm i Bradon wizytę rozpoczęli od spotkania z Alumnami i profesorami WSD w Drohiczynie, podczas którego ks. Leszek zaprezentował Współczesne formy monastycyzmu oparte na przykładzie wspólnoty z Taize. Wolontariusze zaś ukazali w formie świadectwa jak wyglada życie we wspólnocie, oraz jak przebiegać będą Europejskie Spotkania Młodych na zakończenie roku.

Następnie odbyło się spotkanie z Pasterzem naszej Diecezji J.E. ks. Biskupem Tadeuszem Pikusem, wspólna modlitwa w kaplicy seminaryjnej, przekazanie pozdrowień, podziękowań oraz kopii ikony: „Chrystus i Przyjaciel”.

Wolontariusze udzielili także wywiadu dla Radia Drohiczyn – Białystok, w którym zapraszali na sylwestrowe spotkanie w Madrycie, po czym udali się do Węgrowa do parafii O. Pio by tam wraz z proboszczem i miejscowymi parafianami modlić się o jedność chrześcijan, powołania kapłańskie i zakonne, a w sposób szczególny za pielgrzymów z Drohiczyna na Jasną Górę, aby coraz więcej ludzi podejmowało trud pielgrzymowania do serca duchowego Polski.

Dzień zakończyli w łochowskiej parafii Niepokalanego Serca N.M.P gdzie uczestniczyli w Eucharystii wraz kapłanami i parafianami. Ksiądz Leszek w homilii wprowadzając pieśnią: „Pan blisko jest” zachęcał do kroczenia za Jezusem w bliskości serca na wzór niewidomego uzdrowionego w Ewangelii. Oraz wskazał konkretne owoce bliskości relacji z Bogiem, które przekładają się na życie codzienne braci w Taize. Brandon z USA w świadectwie zaznaczył, że śpiewy użyte na Eucharystii pochodzą z miejsca w ktorym jest jego serce – czyli wspólnoty z Francji, natomiast Anselm zachęcał do udziału w Europejskich Spotkaniach Młodych w Madrycie.

Za świadectwo, spotkanie, modlitwę serdecznie dziękujemy na ręce ks. dra Leszka Jakoniuka, oraz zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tegoroczynych spotkaniach w Hiszpanii.

IMG_3383

IMG_3384
IMG_3400

ks. Piotr Jarosiewicz