Warsztaty Muzyczne scholi dziecięcej z par. Niepokalanego Serca N.M.P z Łochowa w Nurcu Stacji u Sióstr Urszulanek z Gandino.

 

Śpiew nie tylko przyciąga swoim pięknem, ale również pomaga w lepszym przeżywaniu liturgii. Dlatego też w czasie ferii zimowych w Nurcu Stacji grupa piędziesięcioosoboga składająca się przede wszystkim z dzieci, ale także z młodzieży i rodziców dzięki życzliwości Sióstr Urszulanek z Gandino przeżyć swoje pierwsze rekolekcyjne warsztaty muzyczne.

Pomysłodawcami i realizatorami wyjazdu byli Sylwia i Kamil Kołodziejek, którzy od początku istnienie scholi dziecięcej ją prowadzą i z Bożą pomocą coraz bardziej rozwijają. Przygotowali oni Eucharystię, po której wszyscy wyruszyli w stronę Nurca. Dzięki zaangażowaniu wielu osób dzieci mogły być w Nadleśnictwie. Uczestniczyć w lekcjach śpiewu, rytmiki i emisji głosu. Był tez czas Eucharystie, modlitwy, adoracje oraz świadectwa. Nie obyło się także od zagospodarowania czasu wolnego pośród śniegu i wspólnej zabawy. W niedzielę dzięki życzliwości Ordynariusza, grupa z Łochowa mogła się spotkać z ks. Biskupem Tadeuszem Pikusem w drohiczyńskiej Katedrze. Po spotkaniu, słowie pasterza i wspólnej modlitwie, dzieci uczestniczyły w Eucharystii na której pełniły posługę muzyczną. Następnie dzięki życzliwości Rektora WSD ks. Tadeusza Syczewskiego mogli zwiedzić WSD w Drohiczynie.

Podziękowanie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Łochowa za współfinansowanie warsztatów od strony profilaktycznej. Panu Robertowi Marczakowi za pączki i chleb, oraz rodzicom i dziadkom za zaangażowanie, czas, opiekę i serce.

51505907_2267499416635130_8074975877294718976_n

ks. Piotr Jarosiewicz